Atlas & Beyond

An accomplishhed fact

(written by: Henk Harmsen ©1978)

home again
she watched and then
a spider lost control
she realised
none of us is born
never to fall

it strucked five
and its fall
was, she said,
an accomplished fact

she watched tv
another scene, she cried:
he's gone insane
he locked the door
made a call, but mama
came too late

it strucked twelve
and his fall
was, she said,
an accomplished fact

een voldongen feit

weer thuis
ze keek en toen
verloor een spin de controle
ze realiseerde zich
dat niemand van ons is geboren
om nooit te vallen

de klok sloeg vijf
en zijn val
was, zei ze,
een voldongen feit

ze keek tv
een ander tafereel, ze riep:
hij is gek geworden
hij deed de deur op slot
hij belde, maar mama
kwam te laat

de klok sloeg twaalf
en zijn val
was, zei ze,
een voldongen feit

An accomplished fact.mp3
An accomplished fact YOUTUBE