Meditatie

Samen eten (2)

Op water en brood*

Iedereen van jong tot oud, lid of niet-lid, gelovig of ongelovig is welkom bij deze maaltijd. Vaak vertellen we het verhaal van hoe het brood en de wijn tot stand komen. De korrel graan die in de aarde valt, van de boer, de zon, de regen, de molen, de bakker, tot de winkel en ga zo maar door. Alles heeft met alles te maken: niemand leeft voor zich zelf.
Dat we mogen ervaren dat we elkanders eten en drinken zijn: we leven bij de gratie van de ander.

Vandaag wordt de wijn en het druivensap weer vervangen door water. Water en brood. De maaltijd voor een gevangene. Maar ook de verwijzing naar het levende water en het hemelse manna: de maaltijd waarna je nooit meer honger krijgt, de maaltijd voor de bevrijde mens: opstanding. In het scheppingsverhaal verwijst het water naar het oer-water waarover de Geest zweeft (als een vurige vogel). Water heeft als tegenhanger vuur. Het hebreeuwse woord voor hemel Shamaïm, bestaat volgens de Joode mystici uit ESH (vuur) en MAÏM (water).

Het verhaal van de uittocht uit Egypte begint met een maaltijd. Brood is niet wat je denkt dat het is. Het is alleen bloem en water. Snel samengevoegd en gekneed. Een maaltijd in haast. Maar ook brood kan pas bestaan nadat het door het vuur is gegaan. In de woestijn, tijdens de uittocht komt het drinken uit de meest ondenkbare plaatsen vandaan en weer is het brood niet wat je denkt dat het is. Manna? Wat is dat? betekent het.


de maaltijd begint

Wat als iemand zegt: ik ben het levende water? Levend water is stromend water. Een mens moet stromen, een mens moet niet stil blijven staan. Een mens dient helder te zijn, transparant, doorzichtig, zonder verborgen agenda’s. Een mens kan, door te zijn als stromend water, de ander zijn dorst lessen: dorst naar kennis, dorst naar rust, dorst naar licht en dorst naar vrede.

Het water zal altijd stromen, de liefde vindt vanzelf haar weg.


het water wordt ingeschonken, tijdens het inschenken, tijdens het stromen:

Wat als iemand zegt: ik ben het hemelse brood? Hemels brood is kracht voor onderweg. De ander zal niet hongeren omdat het hemels brood hem ondersteunt kracht geeft, moed aanreikt, hem leert op eigen benen te staan. Iets van jezelf weggeven voor de ander dat is een vorm van hemels brood.

Dit brood is altijd voldoende, wie geeft komt nooit meer iets tekort.


water en brood worden verdeeld

*Gebruik medium glazen (doorzichtig blank). Gebruik grote water karaffen. Laat iemand, of meerdere mensen tijdens het lezen van het stuk over het brood rustig de glazen vol schenken. Het is een mooi geluid als er bijvoorbeeld op hetzelfde moment 4 glazen worden ingeschonken. Gebruik als brood kleine Matzes (+/- 8cm doorsnee). Tijdens de maaltijd kunnen de aanwezigen gerust, maar rustig met elkaar praten.