in alles slaapt een x-liedje

Hier een overzicht van meer dan 40 x-liedjes-video's

De drie meest recente opnames
X13 Een liedje voor het slapen gaan

X117 Daansn in ut vrooge lich
Alle opnames
X23 Ik wee nie wukke krach
X24 Op het woele wijde water
X54 Dank voor het licht
X23 Ik weet niet welke kracht

X116 Een lentelied
X4 Een wals in het licht (karaoke versie)

X107 Wees jij de vlam

X46 Luuster good

X20 Shine on me

X103 Zo mooi de avond

X104 Aait vedan

X86 Hoe ik verder vloog (gezongen door Jos Somsen)
X82 En verder ga ik weer
X61 Geloof niet

X60 Schoonheid en troost

X105 Een veertje in de wind
X56 Thuis

X5 Mijn hulp is hier en nu

X78 De maatslag van je hart
X62 Zo mooi onvolkomen

X18 Als ik niet zo bang voor je was

X35 De horizon voorbij
X90 O mens, met wat je bent, wees blij

X25 I will arise

X98 Een vlinder in het ochtendlicht
X77Een liedje over voorbijgaan
X80 Het moet wel liefde zijn
X52 Hoe lang de nacht
X66 De herberg
X51 Stroom verder
X13 Een liedje voor het slapen gaan
X100 Zo wijd als de wereld

X110 Wij zijn allemaal thuis
X115 De tent