x-liedjes.nl presenteert

Henk Harmsen zingt x-liedjes op YouTube

X1 De nacht is voorbij

X2 Het scherpste van de snee

X6 Hou van jezelf zoals je bent

X7 Als ze met verhalen komen

X17 De boot is niet de oever

X18 Als ik niet zo bang voor je was

X23 Ik wee nie wukke krach

X25 I shall arise

X28 Ik ben vrij

X29 Blijf bij mij

X32 Levenskracht

X35 De horizon voorbij

X40 Vlieg vogel vlieg

X45 Weerloos

X46 Luuster good

X48 Vrede nu

X49 Een oude en euwige wet (kort)

X49 Een oude en eeuwige wet (lang)

X51 Stroom verder

X52 Hoe lang de nacht

X56 Thuis

X60 Schoonheid en troost

X61 Geloof niet

X62 Zo mooi onvolkomen

X72 Buiten voor de deur

X90 O mens, met wat je bent wees blij

X91 Aan kinderen gegeven

X103 Zo mooi de avond

X104 Aait vedan

X112 Straks komt het goed

X117 Dansen in het vroege licht

X118 Zoem-zoem