Henk geet plat

Aait vedan

(eschreem dör Henk Harmsen ©2017)

Aait vedan

loop ik op het strand, alleen, kiek ik achteruut:
mien voetstapp’n op’egoan in de zee
kiek ik veuruut, woar’k nog geen stap heb ezet,
ook doar vin ik mie niet meer terug

aait vedan, aait vedan
a’j stille stoat goa’j achteruut
dus mu’k wè verder goan
aait vedan, aait vedan
met oe heel dicht bie mie dörf ik de wereld wè weer an 2x

hand in hand, alleen met oe, sloa’w oons d’r dör hen
dör storm en wind, in lief en leed met mekaar
en kiek wie achteruut vevaagt ‘t lêm al weer
de toekomst blef een onbeschreem blad

aait vedan, aait vedan
a’j stille stoat goa’j achteruut
dus mu’w wè verder goan
aait vedan, aait vedan
met oe heel dicht bie mie dörf ik de wereld wè weer an 2x

dan opeens loop ie alleen, woar bin ik ebleem?
herinnering en piene in oen hart
d’r kump een tied dan loop ie weer ’t strand, de zee vörbie
en luuster ie dan good dan hör ie mie:

aait vedan, aait vedan
a’j stille stoat goa’j achteruut
dus mu’j wè verder goan
aait vedan, aait vedan
met mie diep in oe hart dörf ie de wereld wè weer an 4xX104 Steeds maar door

loop ik op het strand, alleen, kijk ik achterom:
mijn voetstappen opgegaan in de zee
kijk ik strak vooruit, waar geen stap is gezet,
ook daar vind ik niets meer van mij terug

steeds maar door, steeds maar door,
sta je stil, ga je achteruit
dus moet ik wel verder gaan
steeds maar door, steeds maar door,
met jou heel dicht bij mij durf ik de wereld wel weer aan (2x)

hand in hand, alleen met jou, slaan w’ons er doorheen
door storm en wind, lief en leed met elkaar
kijken we terug, vervaagt het leven al,
de toekomst blijft een onbeschreven blad

steeds maar door, steeds maar door,
sta je stil, ga je achteruit
dus moeten we verder gaan
steeds maar door, steeds maar door,
met jou heel dicht bij mij durf ik de wereld wel weer aan (2x)

dan opeens loop jij alleen, weet je waar ik ben?
herinnering en de pijn in je hart
eens dan loop je weer het strand, de zee voorbij
en luister je dan goed, dan hoor je mij:

steeds maar door, steeds maar door,
sta je stil, ga je achteruit
dus moet je wel verder gaan
steeds maar door, steeds maar door,
met mij, diep in je hart, durf jij de wereld wel weer aan (4x)Aait vedan .mp3

Aait vedan YOUTUBE

Steeds maar door