x-liedjes.nl presenteert

X - liedjes voor de onbekende van Henk Harmsen is beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken Licentie.

De rechten voor commercieel gebruik zijn voorbehouden en worden door Buma/Stemra beheerd.

Copyrighte en Open Access

De liederen die in deze bundel staan, kunnen vrijelijk gebruikt worden voor ontmoetingen: uw gemeenschap hoeft dus geen copyrights af te dragen als de liederen in een bijeenkomst worden gebruikt (m.a.w. de liederen zijn open access). De bundel als geheel mag vrij worden gekopieerd. Als liederen worden gebruikt voor eenmalig gebruik (bijv. in een liturgie), dan dient altijd de URL naar de hoofdpagina (https://www.x-liedjes.nl) te worden vermeld op de kopie. Bij het vermenigvuldigen van de muziek dient altijd de complete bladzij te worden gekopieerd (dus inclusief titel, opmerkingen, nummer en auteur).
Bij het opnemen van de liederen in een bundel dient vooraf toestemming te worden verkregen van de auteur. Toestemming zal over het algemeen alleen worden verleend wanneer de liederen als een complete verzameling worden opgenomen.
Lees ook de algemene voorwaarde van de Creative Commons over Open Acces en Open Content. Deze zijn rechtsgeldig in Nederland.

Attentie!

Wanneer uitvoering van een van deze liederen d.m.v. een opname (digitaal, analoog) en/of uitzending (radio, tv) wordt vastgelegd dienen de copyrights wel voldaan te worden en geldt dus geen open access. Betaling gaat dan overigens automatisch via BUMA/STEMRA.