x-liedjes.nl presenteert

Alle X-liedjes op Youtube

(klik op het plaatje voor de playlist):
image

Eva Schuurman zingt x-liedjes
Jos Somsen zingt x-liedjes
Henk Harmsen zingt x-liedjes
Engelstalige songs op Youtube (geen x-liedjes)
Leedties in ut Helders
Teksten, mp3's en bladmuziek vindt u hier

X-liedjes op Youtube

X1 De nacht is voorbij (remastered)

X1 The night has gone by

X2 Het scherpste van de snee

X3 Ik kom je tegen in alle dingen

X4 Een wals in het licht

X5 Mijn hulp is hier en nu (remastered)

X6 Hou van jezelf zoals je bent

X7 Als ze met verhalen komen

X8 Don't stand by my grave and weep (remastered)

X10 Licht en vrede

X12 Laat los

X13 Een liedje voor het slapen

X15 Nooit meer bang zijn (remastered)

X16 Het lied van de regenboog

X17 De boot is niet de oever

X18 Als ik niet zo bang voor je was

X19 Altijd onderweg

X20 Schijn op mij

X23 Ik weet niet welke kracht

X23 Ik wee nie wukke krach

X24 Op het woele water

X25 Ik zal opstaan (remastered)

X25 I shall arise

X28 Ik ben vrij

X29 Blijf bij mij

X31 Nieuwe tijd

X32 Levenskracht

X34 Een droom, een herinnering (remastered)

X35 De horizon voorbij

X36 Spiegels (remastered)

X39 Met andere ogen

X40 Vlieg vogel vlieg

X42 De stilte zingt een lied voor jou

X43 Zien

X45 Weerloos

X46 Luuster good

X47 Dit kostbaar licht

X48 Vrede nu

X49 Een oude en euwige wet (kort)

X49 Een oude en euwige wet (lang)

X51 Stroom verder

X52 Hoe lang de nacht

X53 Een liedje over één-zijn

X54 Dank voor het licht

X55 Worden we vrij

X56 Thuis

X57 Stap voor stap

X60 Schoonheid en troost

X61 Geloof niet

X62 Zo mooi onvolkomen

X63 Als de zeepbel plopt

X65 Kinderen van het licht

X66 De herberg

X70 Raak mij aan

X72 Buiten voor de deur

X77 Een liedje over voorbijgaan

X78 De maatslag van je hart

X79 Winnaar zal ik zijn

X80 Het moet wel liefde zijn

X81 Eindelijk vrij

X82 En verder ga ik weer (Jos)

X82 En verder ga ik weer (Eva)

X84 Nooit te laat (remastered)

X86 Hoe ik verder vloog

X88 Vaarwel! (remastered)

X90 O mens, met wat je bent, wees blij!

X91 Aan kinderen gegeven

X92 Ga weer op weg

X95 Als de westenwinden waaien (remastered)

X96 Ik heb lief

X97 Woorden van liefde

X98 Een vlinder in het ochtendlicht

X99 Werp mij terug

X100 Zo wijd als de wereld kan zijn

X102 Op de drempel (remastered)

X103 Zo mooi de avond

X104 Aait vedan

X105 Een veertje in de wind

X106 When I', dead my dearest (remastered)

X110 Wij zijn allemaal thuis

X112 Straks komt het goed

X115 De tent

X116 Een lentelied

X117 Dansen in het vroege licht

X118 Zoem-zoem

X119 Een huis van verhalen