in alles slaapt een x-liedje


Creative Commons License

X23 Ik weet niet welke kracht
Je ne sais quelle puissance (naar woorden van Honoré de Balzac)
tekst en muziek: Henk Harmsen

ik weet niet welke kracht mij brengt op deze plaats
ik weet niet welke kracht mijn breekbaar leven draagt
en hoe, met welke naam, ik haar bekleden zal
het einde van de tijd, de oorsprong van het al

zij, die de reiziger zijn pas versnellen doet
ruim voor het onweer hem luid donderend begroet,
maakt dat een stervende, voordat de dood hem haalt,
zo vol van leven en zo vol van schoonheid straalt

ik weet niet welke kracht ons brengt op deze plaats
ik weet niet welke kracht ons breekbaar leven draagt
meer dan een voorgevoel, maar niemand die haar ziet,
wij ondergaan haar als ons eigen levenslied