in alles slaapt een x-liedje

X117 Dansen in het vroege licht

Creative Commons License
X117
Illustraties Rachèl Harmsen

X117 Dansen in het vroege licht

tekst en muziek: Henk Harmsen

ergens in de nacht roept om zijn moeder een klein kind
moeder zoekt de slaap, maar radeloosheid overwint
ergens in de nacht belooft de een eeuwige trouw
d’andere beseft: ik kan niet verder meer met jou

ooit gaat deze nacht voorbij
ooit zullen wij
dansen in het vroege licht

ergens in de nacht wordt mensen onrecht aangedaan
ergens onderweg zijn wij de liefde kwijt geraakt
donker is de nacht, donker is alles om ons heen
wie ontsteekt de lampen van de bakens langs de weg?

_ooit gaat deze nacht voorbij
ooit zullen wij
dansen in het vroege licht__


Daansn in ’t vrooge lich

Argens in de nach röp um sien moe een klen wich
Moe den söch de sloap, mar 't hart en 't lief vezet zich
Argens in de nach beloft twee trouw vör aaltied
Andern weet: tot hier bi’w ekumm, ma verder ku’w het niet


Ooit git disse nach vörbie
Ooit zult ook wie daansn in ’t vrooge lich

Argens in de nach wödt mensen oonrech annedoan
Argens lang eleen hebt wie de liefde velörn
Donker is de nach, donker is alles um oons hen
Misschien doe’w de laampn an as bakens onderweg

Ooit git disse nach vörbie
Ooit zult ook wie daansn in ’t vrooge lich


X117 Daansn in ut vrooge lich - YOUTUBE