Open ruimte

Godslastering

Enkele jaren geleden stelde de toenmalige minister van Justitie Donner voor om het wetsartikel dat zijn opa ooit bedacht had over godslastering, na ruim 70 jaren opnieuw van stal te halen.
Enige bezorgde vrienden van de vermoorde Theo van Gogh vroegen de minister daarop in een open brief ondermeer of hij een exacte definitie kon geven van het begrip Godslastering.
In de felle politieke discussies die erop volgden werd godslastering gedefinieerd als het beledigen van een God of een religie. De meerderheid van de kamer was het er over eens dat zo’n artikel niet weer terug hoefde te komen in de wetgeving.

Ik ben het met de uitkomst volledig eens, maar acht de discussie zoals die toen gevoerd is een verloren kans om nu eens goed het begrip Godslastering te definiëren.

Volgens mij is Godslastering niet het beledigen van een God. Ervan uitgaand dat, willekeurig welke God, almachtig is en dat bij God een belediging van een mens jegens hem (of haar) in de verste verte nog niet het niveau van een lastige mug kan bereiken, lijkt het mij onmogelijk God te beledigen. En het beledigen van een religie heeft volgens mij meer met de grenzen van goed fatsoen te maken dan met Godslastering.

Toch houdt hier het verhaal niet op. Er bestaat volgens mij wel degelijk Godslastering. Ik zie het in ieder geval dagelijks op televisie en in de krant en rond om mij heen. Deze Godslastering moet volgens mij verboden worden, ja, met wortel en tak worden uitgeroeid:

... het met verarmd uranium bombarderen en beschieten van doelen in Irak.

... het steeds maar verder ontwikkelen van nieuwe generaties godslasterlijke wapens:_

... het neerschieten van medeburgers die onfatsoenlijke meningen publiceren.
... het brandstichten in moskeeën, synagogen, kerken en scholen.

De door de mens veroorzaakte dood is de grootste Godslastering die denkbaar is en zou door niemand mogen worden getolereerd.
Daar zou de politiek zich druk om moeten maken. Dit zouden de ware gelovigen moeten prediken in hun gebedshuizen.
Laten we allemaal onze stem verheffen tegen de dood, tegen de haat en tegen de oorlog.
Laten we opstaan tegen deze godslastering.