Open ruimte

VII Een smeulende braamstruik

God is een gebed
De stilte zingt een lied voor jou
De oude man en God