Open ruimte

VIII And the beat goes on

Een boek is op een gegeven moment afgesloten, maar een open ruimte niet . Het verhaal gaat verder, the beat goes on…

Hier zal ik af en toe van een bijeenkomst die ik heb mogen leiden verslag doen.

Bijvoorbeeld in de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden op zondag 17 november 2019