Open ruimte

Open Ruimte

Geen pasklare antwoorden hebben op religieuze vragen, maar elkaar stimuleren om zelf antwoorden te zoeken -

zo kenmerkten de NPB Veenendaal en Henk Harmsen in 2002 de open geloofsgemeenschap die zij toen voor ogen hadden. Sindsdien is het NPB-huis in Veenendaal, mede op initiatief van Henk, broedplaats voor vernieuwing geworden. Het werd al snel het thuishonk van Henks x-liedjes: moderne spirituele liederen die verrassing, troost en herkenning hebben gebracht. Ook lanceerde Henk in het NPB-huis de eerste versies van zijn speels-uitdagende Verhalen voor onderweg, die later uitmonden in het boek God in het gekkenhuis.

Daarnaast waren er - verspreid in de tijd - Henks plaatselijke, regionale of landelijke publicaties. Een twintigtal van die vrijzinnige overpeinzingen is nu gebundeld in dit boekje. De titel is kenmerkend: Henk kreeg of creëerde voor zijn creaties de nodige ruimte. Ruimte om te ademen, te leven, te zijn. Open ruimte - immers: geen pasklare antwoorden...

Jan Veerbeek