Open Ruimte

Open Ruimte

Geen pasklare antwoorden hebben op religieuze vragen, maar elkaar stimuleren om zelf antwoorden te zoeken -

zo kenmerkten de NPB Veenendaal en Henk Harmsen in 2002 de open geloofsgemeenschap die zij toen voor ogen hadden. Sindsdien is het NPB-huis in Veenendaal, mede op initiatief van Henk, broedplaats voor vernieuwing geworden. Het werd al snel het thuishonk van Henks
x-liedjes: moderne spirituele liederen die verrassing, troost en herkenning hebben gebracht. Ook lanceerde Henk in het NPB-huis de eerste versies van zijn speels-uitdagende Verhalen voor onderweg, die later uitmonden in het boek God in het gekkenhuis.

Daarnaast waren er - verspreid in de tijd - Henks plaatselijke, regionale of landelijke publicaties. Een twintigtal van die vrijzinnige overpeinzingen is nu gebundeld in dit boekje. De titel is kenmerkend: Henk kreeg of creëerde voor zijn creaties de nodige ruimte. Ruimte om te ademen, te leven, te zijn.
Open ruimte - immers: geen pasklare antwoorden...

Aan die bijzondere samenwerking komt nu, anno 2012, een eind. Als vriend gun ik hem natuurlijk van harte
nieuwe open ruimte. Maar als lid van de NPB Veenendaal bespeur ik - bij mijzelf en anderen - een gevoel van triestheid. We zullen in het NPB-huis nu verder moeten zonder zijn actuele bijdragen. Dat is slikken: Henks sprankelende inbreng lijkt onmisbaar. Toch betekent deze situatie ook een uitdaging, een stimulans, om terug te gaan naar het uitgangspunt en zelf weer nieuwe antwoorden te zoeken.
Het vertrek van Henk veroorzaakt een lege plek. Ja, zeker:
open ruimte!

Jan Veerbeek