Open ruimte

Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden
zondag 17 november 2019

Liturgie voor de Viering

‘Uw naam worde geheiligd’

een ontmoeting in het hier en nu
met medewerking van Henk Harmsen

Welkom
Aansteken van het Licht
Zingen x-lied 53: Een liedje over één-zijn
Introductie
Zingen x-lied 43: Zien
Lezen: Een brandende braamstruik
Zingen x-lied 5: Mijn hulp is hier en nu
Uitleg door Henk Harmsen
Zingen x-lied 73: Een prachtig moment
Gevolgd door een meditatief moment
Voorbeden, afgewisseld met het
zingen x-lied 97: Als het maar woorden van liefde zijn
Afsluiten met het uitspreken van ‘Liefste, jij…’
Slotwoord: De oude man en God
Slotlied x-lied 78: De maatslag van je hart
Mededelingen, koffie & limonade

“Liefste, jij,
jij ontmoet mij in het hier en nu
jij doet in mij ontwaken het ‘zien zoals het is’
jij bedeelt mij toe dat wat ik dagelijks nodig heb
jij geeft mij niet op, zoals ik anderen ook niet opgeef
en jij leidt mijn aandacht niet af”