x-liedjes.nl presenteert

Creative Commons License

Liederen en verhalen voor bijzondere tijden

Op deze site vindt u diverse liederen die u door het jaar heen kunt gebruiken.
Naast de melodie en de begeleiding vindt u bij elk lied een mp3 file, zodat u een idee kunt krijgen hoe het lied zal klinken. De liederen liggen goed in het gehoor, hebben een korte en begrijpelijke tekst, zijn over het algemeen gemakkelijk in te studeren en u hoeft er niet voor te betalen om ze te gebruiken (lees de voorwaarden). Inmiddels is ongeveer de helft van de liederen voorzien van een video op Youtube

Elke gelegenheid heeft behoefte aan een eigen lied en een eigen verhaal. Om u op weg te helpen vindt u hier enkele lied- en verhaalverzamelingen:

Advent en kerst

Liederen

Wilt u eens wat andere liederen zingen met kerst dan steeds maar weer Stille nacht en Gloria in exelcis deo?
Als u in bent voor wat nieuws, probeer dan eens één van de liedjes op deze site.
Bijvoorbeeld in de adventstijd, bij het aansteken van de kaars: Het lied van licht en vrede.
Verder in de donkere dagen voor kerst Hoe lang de nacht.
Een lied als Heft op uw hoofden poorten wijd zou u kunnen vervangen door Een weg naar vrede.
Een lied wat door Het Venster in Veenendaal als een echt Adventslied wordt ervaren is de Wals in het licht.
Met kerst, het feest van de vrede, zou u het lied Vrede nukunnen zingen of Nooit te laat.
Als de kersttijd weer voorbij is, of als slotlied bij een kerstviering kunt u bijvoorbeeld Tussen oud en nieuwof Een droom, een herinnering zingen.

Verhalen

Midden in de winternacht, Vrede op aarde, Hij komt, hij komt, Stille nacht, De ster, Het grote los-laat verhaal en Een nieuw verhaal van het kind.Pasen

Op zoek naar een nieuw Paaslied en bladmuziek?

Bent u een beetje uitgekeken op Daar juicht een toon, U zij de glorie of Christus onze Heer verrees?
Bent u op zoek naar een nieuwe kijk op het concept opstanding?
Wilt u het oude eens loslaten en het nieuwe een kans geven?
Bent u op zoek naar de boodschap achter pasen?

Echte paasliederen zijn:

X01 De nacht is voorbij - de nacht is voorbij, stralend licht: een nieuwe dag
X25 Ik zal opstaan - Een paaslied bij uitstek voor zowel de fijnen als de vrijzinnigen. TIP: laat de gemeenschap bij het refrein ook daadwerkelijk opstaan uit hun stoelen.
X72 Buiten voor de deur - Een lied over oorlog en vrede, zo u wilt een echt paaslied. Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen, ook als de sleutel gebroken is? Een lied over helden, die in staat bleken om de muren die tussen mensen staan om te laten vallen, gewoon, omdat één mens roept. Helden, die zich verantwoordelijk achten voor hun 'broeder', die gaan waar geen weg is en desnoods leven zonder adem. Helden als graankorrels gezaaid en in vrede opgestaan. Dat moet wel echt pasen zijn...
X79 Winnaar zal ik zijn - Een protestlied tegen de starheid en bewegingloosheid. Het lied opteert voor stromen en (als het niet anders kan) chaos. Want uit chaos kan je opstaan en dan de dood overwinnen. Het is uiteindelijk liefde die overwint.
X08 Testament - Een lied bij een leeg graf, naar een oude Engelse tekst, in het Nederlands door Jan Veerbeek.
X35 De horizon voorbij Het is alleen de dood die sterft!
X55 Worden we vrij - Een liedje over de Exodus hier en nu.
X07 Als ze met verhalen komen - Opstaan uit de leugen van het oorlogsdenken
X81 Eindelijk vrij - Een echt vrijzinnig opstandingslied. Wat niet kan wordt waar: opstaan uit de dood!

Andere liederen rond de paastijd:

X29 Blijf bij mij - Een liedje over Emmaüs.
X11 Toen ik een kind was - Een herinnering aan een pasen uit de kinderjaren.
X04 Een wals in het licht - Over sterven en geboren worden en overal licht.
X32 Levenskracht - Een prachtige tekst van Jan Veerbeek over het zaad dat ontkiemt.
X46 Tussen oud en nieuw - Over hoe het oude vergaat, het nieuwe komt en hoe het nieuwe toch niet echt nieuw is onder de zon.
X64 In knop - Een lied over de levenslente, op een tekst van Jan Veerbeek
X70 Raak mij aan - Voor als pasen en pinksteren op één dag vallen.
X86 Hoe ik verder vloog - Hoe ik niet viel en weer verder vloog

Verhalen

God is dood, lang leve god
Hoe Noach de boot mistePinksteren

Liederen

Zoekt u liederen voor Pinksteren, probeert u dan eens de volgende Pinksterliederen:

X74 Vuur, een rondelied over de kracht van het (pinkster)vuur.
X31 Nieuwe tijd, een nieuwe tijd een ander verhaal, een liedje over de geest die gaat waaien (nieuw).
X20 Schijn op mij, een alternatief voor Heer, ik hoor van rijke zegen.
X76 Van vuur dat voorbijgaat, een vrijzinnig-pinkster-opwekkingslied. X53 Een liedje over één-zijn, een mystieke verwoording van het verhaal van Pinksteren.
X23 Ik weet niet welke kracht, als openingslied.
X26 Jij schijnt door mij heen, een canon voor Pinksteren.
X69 Overal vuur, een (openings)lied over het (pinkster)vuur.
X70 Raak mij aan, als meditatieve mantra in begin van een Pinksterbijeenkomst, kan als canon gezongen worden.
X98 Een vlinder in het ochtendlicht, jij overviel me ooit, jij overwon.

Verhalen

Varken vindt vuurOverige liedjesVrijzinnige opwekkingsliederen

Kan dat?
Is dat niet een onvoorstelbare tegenstrijdigheid?
Wij denken dat het kán en bieden u zeven liederen aan (zeven is voldoende), die met 'geestkracht' gezongen zullen worden door de mensen:

X1 De nacht is voorbij
X25 Ik zal opstaan
X54 Dank voor het licht
X75 Een weg naar vrede
X76 Van vuur dat voorbijgaat
X81 Eindelijk vrij
en
X100 Zo wijd als de wereld kan zijn

Een opzwepende canon waarbij de mensen misschien wel op hun stoelen gaan staan is 31 Nieuwe tijd. Gebruik de mp3 om helemaal uit je dak te gaan.

En waarom niet 'in praise'?Huwelijkse liedjes rondom de bruiloft

Veertien liedjes rondom het huwelijk. Voor tijdens de trouwdienst.
Over trouw zijn en trouw ervaren en daarmee het onzegbare gezongen.

X20 Schijn op mij - Het lied over de afhankelijkheid tussen de geliefde: jij de zon, dan ik de maan, of jij de maan en ik het water
X26 Jij schijnt door mij heen - Jij en ik zijn altijd een
X38 Jij in mij - Een middeleeuws lied, mystieke relatie
X46 Tussen oud en nieuw - Met een huwelijk veranderd alles, maar alles blijft ook hetzelfde
X47 Dit kostbaar licht - Hoe de een smacht naar de andere
X53 Een liedje over één-zijn - Niemand weet hoe breekbaar jij bent
X54 Dank voor het licht - Een liedje over dankbaarheid: dat ik mag weten dat jij er bent.
X56 Thuis - Liefste van mij
X59 Het geheel van alle delen - Een gebed, met verwondering over de liefde
X67 Op water en brood - de liefde vindt vanzelf haar weg
X78 De maatslag van je hart - Draag me door de branding, liefste, ademloos
X80 Het moet wel liefde zijn - Alles is een wonder, jij en ik een wonder
X96 Ik heb lief - Mijn lief - een liefelijke stroom, mijn lief - een kolkende vloed
X100 Zo wijd als de wereld kan zijn - Verder nog dan het oog reikt leven wij voort: de liefde is ons genoegIn de dood kun je niet zingen

27 liedjes die voor en met de stervende gezongen kunnen worden.

Meer dan een kwart van de x-liedjes gaan over sterven. Sterven als symbool voor het definitieve ‘loslaten’.
Sterven wordt in onze samenleving 'doodgewoon'. Maar tegelijk wordt sterven ook meer en meer iets heel speciaals. Steeds meer mensen, die het geluk hebben hun geliefde tot het einde toe te mogen begeleiden, kiezen er voor om nieuwe rituelen te laten ontstaan: ze zingen samen met hun geliefde, ze spreken woorden van dank, zwijgen samen, houden handen vast en zegenen elkaar.
Op deze pagina's wil ik u graag liederen aanbieden die met en voor de stervende mens maar ook zeker met en voor de achterblijvers kunnen worden gelezen of gezongen. Als u niet kunt (en durft te) zingen, is er misschien ergens een mooi moment om een professionele zangstem aan het sterfbed te laten komen. Misschien kunt u wel met de karaoke begeleiding meezingen. Misschien schuilen er veel meer talenten in u en uw geliefden dan u voor mogelijk houdt.


Houd de ruimte rondom de sterfende rustig.
Praat zachtjes en duidelijk.
Wees aandachtig, liefdevol en dring niets op.


X04 Een wals in het licht - Een liedje over de wisselwerking tussen dood en leven
X08 Testament - Blijf niet huilen bij mijn graf
X13 Een liedje voor het slapen gaan - Een liedje om aan het sterfbed te zingen
X23 Ik weet niet welke kracht - Wij ondergaan haar als ons eigen levenslied
X24 Op het water - Over elkaar terugzien, ooit...
X25 Ik zal opstaan - De dood heeft niet het laatste woord. Een lied bij een herdenkinsdienst.
X30 Het lied van de ochtendster - Een liedje voor aan het sterfbed
X35 De horizon voorbij - Om met elkaar door te nemen, om elkaar te vertellen: het is alleen de dood die sterft
X38 Jij in mij - Over de ongelofelijke nabijheid
X40 Vlieg, vogel, vlieg - Vogeltje vlieg
X45 Weerloos - Doodgaan is weerloos gaan, leven en dood: de voor en de achterkant van de zelfde munt
X46 Tussen oud en nieuw - Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt er aan!
X51 Stroom verder - Een lied om in de eerste dagen na het sterven te zingen. Een begeleidingsliedje voor hem/haar die nu alleen op weg is
X55 Worden we vrij - In de woestijn worden we vrij.
X56 Thuis - Veerman, mag ik met je mee?
X60 Schoonheid en troost - Als er geen god is, waarachter ik kan schuilen
X62 Zo mooi onvolkomen - Alles vervliegt en gaat ooit verloren
X68 De zee - Over de zee die geeft en neemt. Over het geboren worden op het strand en de illusie dat je dat nieuwe land nooit hoeft op te geven...
X70 Raak mij aan - Raak mij aan, wek mij tot leven, adem door me heen!
X76 Van vuur dat voorbijgaat - Omdat dat vuur mijn leven is: een opwekkingslied
X78 De maatslag van je hart - ‘Ik zal er zijn' als alles om mij heen verdwijnt
X82 En verder ga ik weer - We staan stil (als omstanders) en gaan weer verder, steeds weer opnieuw. Er is geen ik, er is geen jij, geen spijt, geen wens
X86 Hoe ik verder vloog - Het moment dat je je vleugels gaat spreiden…
X88 Vaarwel! - De allerlaatste reis moeten we gaan, weer alleen
X89 Terug naar huis - De odyssee die uiteindelijk weer terug naar huis gaat
X100 Zo wijd als de wereld kan zijn - Als ik sterf hoog in de hemel, ontwaak ik als een druppel dauw: jij drinkt mij, ik les jouw dorst. Zo leef ik voor jou en sterf ik voor jou. X106 Als ik dood ben, mijn liefste - als ik dood ben mijn liefste, zing geen klaaglied voor mijBoeddhistische liederen

liedjes voor een boeddhistische gemeenschap

Hoewel de auteur van X-liedjes er van overtuigd is dat Boeddhisten alle X-liedjes probleemloos kunnen zingen, heeft hij op deze pagina toch een speciale verzameling 'echte' boeddhistische liederen aangelegd.

10 direct verwante liederen

X12 Het grote los-laat lied Naar een parabel van de Boeddha
X16 Het lied van de regenboog Over de ware aard van de regenboog
X17 De boot is niet de oever Geïnspireerd op 'The raft is not the shore' van Thich Nhat Hanh en Daniel Berrigan
X49 Een oude en eeuwige wet Woorden van de Boeddha
X50 Gelukkig zijn Een mantra van Maha Ghosananda
X57 Stap voor stap De vier zegels van de Boeddha
X62 Zo mooi onvolkomen Alles is goed zo mooi onvolkomen
X73 Een prachtig moment Naar bekende woorden van Thich Nhat Hanh
X75 Een weg naar vrede 'toon ik een bloem, toon ik vergankelijkheid...'
X92 Ga weer op weg Laat niet-weten je gids zijn

7 andere verwante liederen

X14 Kopje onder Je moet kopje onder, anders kom je er niet
X15 Nooit meer bang zijn Over mijn oude vriend de angst
X76 Van vuur dat voorbijgaat Over eeuwigheid die eindig is
X37 Open je hand Over los-laten
X58 Jouw weg Naar woorden van Friedrich Nietzsche
X82 En verder ga ik weer Er is geen ik, er is geen jij, geen spijt, geen wens
X84 Nooit te laat Ontwaken wij tot wat wij onveranderlijk zijn, dan is de vrede heel dichtbij