God in het gekkenhuis

Open ruimte

product_thumbnail.php
Open Ruimte is een boekje met vrijzinnige beschouwingen.
Na 13 jaar vrijzinnig voorgangerschap is het tijd om het roer om te gooien.
Een terugblik en vooral een blik vooruit.

In de jaren 2000-2012 schreef ik af en toe een artikeltje voor een plaatselijke, regionale of landelijke vraag. Ook schreef ik af en toe mijn overdenkingen uit, die ik 's zondags, naast het vertellen van verhalen, en naast de liedjes in mijn optredens verwerkte. Soms legde ik uit hoe een x-liedje was ontstaan. Soms hield een bijbeltekst me bezig, soms een pas gelezen boek, soms was het de actualiteit en soms was het gewoon maar wat.

De bundel Open ruimte heeft, achteraf gezien, een experimenteel karakter. Ik zoek de grenzen op. In het begin is er nog geen grens te bekennen, maar als die eenmaal overtreden is, wordt het interessant om met het oude materiaal nog verder te gaan.

De meeste artikeltjes zou ik nu niet meer voordragen (dit in tegenstelling tot de meeste verhalen uit god in het gekkenhuis en de liedjes uit de bundel In alles slaapt een x-liedje). Toch zitter er voor mij nog een paar juweeltjes in. Het loont dus om op onderzoek te gaan.

Henk Harmsen
december 2017

Voorwoord
I Eén zijn
II Geloven
III Bijbelverhalen
IV Loslaten
V Sterven
VI Alledaagse gebeurtenissen
VII Een smeulende braamstruik